231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 26. vasárnap

Fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni! A napi evangélium egy kérdéssel indul. Jézus így fordul a főpapokhoz és a nép véneihez: „Mi a véleményetek?” Ezzel a kérdéssel arra akarja rávezetni őket, hogy saját maguk adjanak választ, és így… Read More

Fájdalmas Szűzanya ünnepe

„»Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?« (Siralmak 1,12) Mielőtt megszülte Őt a szenvedésben, megszülte Őt születésének napján. Mielőtt megszület Őt a fájdalomban, megszülte Őt az… Read More

Megbocsátás

Évközi 24. vasárnap Pierbattista Pizzaballa elmélkedése (Mt 18,21–35) A mai példázat zárja Máté evangéliumának tizennyolcadik fejezetét, amely az egyház közösségén belüli kapcsolatok témájáról közli Jézus beszédét. Két részt különíthetünk el: az első rész Péter kérdését öleli fel, hogy… Read More

Megsértettek. Hogy tegyem jóvá?

Évközi 23. vasárnap Pierbattista Pizzaballa elmélkedése (Mt 18,15–20) Máté evangéliumában az evangélista Jézus öt beszédét közli. A 18. fejezet tartalmazza a negyediket, amelyet „egyházi beszédnek” is szoktak nevezni, és amely az Úr húsvétjából született új közösség tagjai közötti… Read More

Végsőkig szeretni

Évközi 22. vasárnap („A”) Mt 16,21–27 Péternek Caesarea Philippiben történt hitvallása után (Mt 16,13–20) Jézus rögtön szükségét érzi annak, hogy bevezesse tanítványait a rá váró szenvedés misztériumába. Tudja, hogy a küldetésének valódi jelentésétől távol álló messiási reményeket is… Read More

Egy sejtés nyomán élni

Évközi 21. vasárnap („A”) Mt 16,13–20 A mai evangéliumi szakasz rendkívül fontos, számos szentírásmagyarázati, krisztológiai és egyháztani megfontolást kínál. Most hagyjuk azonban ezeket magunk mögött egy pillanatra, és összpontosítsunk Péter alakjára, valamint arra, hogy mi is történik vele!… Read More

Szent István király ünnepére

„Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: »Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem,… Read More

A bizalomból fakadó csoda

Évközi 19. vasárnap Evangéliumában Máté beszámol két olyan eseményről, amelyben a tanítványok – miközben átkelnek a Galileai tavon – viharba kerülnek: először a 8. fejezetben (vö. Mt 8,23–27), majd pedig a mai evangéliumi szakaszban (Mt 14,22–33). Minden átkelés… Read More

Istenben átalakult élet

Urunk színeváltozása (Mt 17,1–9) Ma megszakad az évközi idő vasárnapjainak sorozata, hogy helyet adjon az Úr egyik fontos ünnepének: a színeváltozásnak. Jézusnak, akinek nagy vonalakban normális élete és halála volt, földi útjának ez a konkrét eseménye harmonikusan illeszkedik… Read More