231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Jézus megkeresztelkedése

„Amikor Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég” (Mk 1,10) „A »megnyílt ég« kifejezés mitologikusnak tűnik, ha nem hatolunk a mélyére. Mit jelent ez a kifejezés antropológiailag, vagyis az ember szemszögéből vizsgálva? Új emberképre vonatkozik. Ha… Read More

Vízkereszt ünnepe (január 6.)

„A napkeleti bölcsek Jézust »Betlehemben” látták meg, ami azt jelenti: »Kenyérháza«. Egy szerény betlehemi istállóban feküdt a szalmán a »búzaszem«, aki – halála által – »sok termést” hozott (vö. Jn 12,24). Amikor Jézus nyilvános élete során magáról és… Read More

Szent Család vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése A mai evangélium önmagában egy nagyon egyszerű, minden izraelita család életében  köznapi eseményt beszél el: Mózes törvényének engedelmeskedve az anya tisztulásának napjai után minden gyermeket felvittek a templomba, felajánlották őt az Úrnak, és helyettesítő… Read More

Karácsony

„Ha Jézus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogy ha nem születne meg szívedben.” (Angelus Silesius) Minden kedves testvérünknek, honlapunkra ellátogatónak áldott karácsonyi ünnepeket kívánnak a gyöngyösi ferences testvérek! A képen: a betlehemi bazilika frissen felújított mozaikjainak egyike, amelyen… Read More

Advent 4. vasárnapja (B év)

Lk 1,26–38 Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése Az elmúlt napokban az Advent eleje, a liturgia a Messiást hirdető első olvasmányként Dániel könyvét olvastatta velünk. Éppen Dániel próféta egy mondata segít bennünket, hogy belépjünk abba a nagy misztériumba, amelyet a… Read More

Advent 3. vasárnapja (B év)

Jn 1,6–8.19–28 Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése Az evangélium, melyet ma hallottunk, két különálló részből állt: az első három vers János evangéliumának ünnepélyes Prológusából származott (Jn 1,6–8), amely azután a Prológust követő elbeszélő rész egy részletével (Jn 1,19–28) folytatódott…. Read More

Advent II. vasárnapja

„Keresztelő János a pusztában van. Nyilván azért, mert ezt a vidéket saját létének érzi: a magányban, a szárazságban, a tájban, amely határtalan, amelyben nem lehet otthon az ember. Mi sem vagyunk másként, amikor újra és újra azt tapasztaljuk,… Read More

Ádventi imádság

Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, várjuk a békét, mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben! Várjuk eljöveteled, mert az igazságra éhezünk, és annyi igazságtalanság sujtja a népeket és az embereket! Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk… Read More

Krisztus Király ünnepe

„Az a kijelentés, hogy Jézusé az ítélet, az ítélet eszméjét egyszeriben a remény fényébe állítja. […] Azt várnánk, hogy egyszerűen a végtelen, az ismeretlen, az örök Isten ítél. De nem így lesz. Átadta az ítéletet valakinek, aki mint… Read More

Évközi 33. vasárnap (Mt 25,14-30)

„Nekem jobban tetszene, ha a példabeszéd másként zárulna: így az úr szíve is félreérthetetlenebb lenne és a tanítvány szíve is olyan lenne, amilyet az úr megkíván. Bátorkodom tehát előterjeszteni ezt az »apokrif« befejezést: Akkor jött a harmadik szolga… Read More