231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 22. vasárnap

A mai példabeszéd végén Jézus azt mondja a farizeusnak, hogy ne barátait, rokonait vagy gazdag szomszédjait hívja meg lakomára, hanem inkább a szegény és kitaszított embereket, akik nem tudják viszonozni a meghívást (Vö. Lk 14,13-14), hogy az ajándék ingyenes legyen. Az igazi jutalom végső soron Isten adja, aki „a világot kormányozza. Mi csak neki szolgálunk, amennyire képesek vagyunk rá, s amennyire Ő erőt ad nekünk hozzá.” (Deus Caritas est 35.) Tekintsünk újra Krisztusra, az alázatosság és az ingyenes ajándékozás példájára; tanuljunk Tőle türelmet a kísértésben, szelídséget a bántásokban, Istennek való engedelmességet a szenvedésben, abban a reményben, hogy aki meghívott minket, egykor majd ezt mondja nekünk: „Barátom, menj följebb!” (Vö. Lk 14,10) Valójában az igazi jó annyit jelent, mint közel lenni Hozzá.

XVI. Benedek pápa