231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 26. vasárnap

Fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni!

A napi evangélium egy kérdéssel indul. Jézus így fordul a főpapokhoz és a nép véneihez: „Mi a véleményetek?” Ezzel a kérdéssel arra akarja rávezetni őket, hogy saját maguk adjanak választ, és így maguk mondjanak véleményt magatartásukról. A probléma egyszerű: egy apa kiküldi a szőlőbe két fiát. Az első így válaszol: „Nincs kedvem! – de később megbánta és mégis kiment.” A második: „Szívesen, uram! – menni azonban nem ment. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?”

A köntörfalazás lehetetlen volt, ezt kellett válaszolniuk: „Az első.” Jézus világosan elítéli őket: „A vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában.” De miért? Mivel az Úr ellenfelei – a választott nép tagjai, sőt annak vénei és főpapjai – kaptak először meghívást az üdvösségre, azonban csak látszólagos választ adtak, nem valóságosat. Ők azok akikről Jézus ezt mondja: „mondják, de nem teszik.” Hallották a Keresztelő prédikációját, de nem hittek neki. Túlságosan biztosak saját bölcsességükben, azt hiszik, mindent tudnak, túlságosan biztosak saját igazságosságukban, nincs tehát szükségük megtérésre. Nem fogadták el sem Keresztelő János, sem Jézus szavait. Így olyan erkölcstelen emberek mögött van a helyük, mint a vámosok és utcanők. Ezek megtértek, elfordultak a bűntől, hittek és az igazsághoz igazodtak. Ezért bejutnak Isten országába. Az ember akaratlanul is Lévire, Zakeusra, a házasságtörő nőre vagy arra a Simon házában megjelent bűnös nőre gondol, aki fájdalmában és szeretetében az Úr lábaihoz veti magát.

Hogy Jézus ellenségei nem hittek szavának és nem tértek meg, annak legfőbb oka a kevélység volt. Ezért buzdít annyira Szent Pál az alázatra: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Jézus Krisztusban volt; Ő mint Isten kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.” Ha Isten Fia annyira megalázkodott, hogy magára vette az emberek bűneit, túl nagy követelmény lenne, ha az emberektől azt kívánná, hogy ismerjék el saját gőgjüket, saját bűneiket?

P. Gabrile di S. M. Maddalena O.C.D.