Főoldal  »  A külsőleg felújított Gyöngyöspüspöki templom megáldása - 2010. október 17.  (62 dia)     [Oldal 1 / 1] :: Ugrás  
  Főoldal  
Lajos bácsi (Gyöngyöspüspöki lelki polgármestere) tárt karokkal fogad mindenkit.
A templomot körülvevő középkori kőfal boltíves bejárata.
A templom a XII. században épült. A török idők után barokk stílusban lett helyreállítva.
Kerülj beljebb!
  Lajos bácsi (Gyöngyöspüspöki "lelki polgármestere") tárt karokkal fogad mindenkit.  
  A templomot körülvevő középkori kőfal boltíves bejárata.  
  A templom a XII. században épült. A török idők után barokk stílusban lett helyreállítva.  
  Kerülj beljebb!  
Az alsóvárosi és a püspöki egyházközség lámpás társulata készülődik a szentmiséhez.
A gyöngyöspüspöki templom belülről.
Az ausztrál származású Whitehouse Domonkos ferences atya és Juhász Ferenc kanonok, esperes plébános is részt vett.
Szűz Máriáról és Szent István első vértanúról nevezett lámpás társulat.
  Az alsóvárosi és a püspöki egyházközség lámpás társulata készülődik a szentmiséhez.  
  A gyöngyöspüspöki templom belülről.  
  Az ausztrál származású Whitehouse Domonkos ferences atya és Juhász Ferenc kanonok, esperes plébános is részt vett.  
  Szűz Máriáról és Szent István első vértanúról nevezett lámpás társulat.  
Hívek egy részének már csak állóhely maradt.
P. Kárpáti Kázmér ferences házfőnök, plébános.
A szentmise bevezető része után Gambár Lajos bácsi emlékezett vissza a templom történelmére.
Lajos bácsi olyan átéléssel tud beszélni, hogy szavain keresztül időutazáson vettünk részt. Szemünk elé idézte a régi idők eseményeit.
  Hívek egy részének már csak állóhely maradt.  
  P. Kárpáti Kázmér ferences házfőnök, plébános.  
  A szentmise bevezető része után Gambár Lajos bácsi emlékezett vissza a templom történelmére.  
  Lajos bácsi olyan átéléssel tud beszélni, hogy szavain keresztül időutazáson vettünk részt. Szemünk elé idézte a régi idők eseményeit.  
Még a diakónus is mosolyra derült Lajos bácsi szavain.
A történelmi visszatekintés után történt a templom megáldása.
A templom megáldásának szertartása a templomkertben történt.
A megáldást eredetileg Katona István egri segédpüspök atya vezette volna, de komoly betegsége sajnálatos módon akadályoztatta. Így megbízta a helyi házfőnököt, hogy ő végezze az ünnepélyes szertartást.
  Még a diakónus is mosolyra derült Lajos bácsi szavain.  
  A történelmi visszatekintés után történt a templom megáldása.  
  A templom megáldásának szertartása a templomkertben történt.  
  A megáldást eredetileg Katona István egri segédpüspök atya vezette volna, de komoly betegsége sajnálatos módon akadályoztatta. Így megbízta a helyi házfőnököt, hogy ő végezze az ünnepélyes szertartást.  
Így hangozz az imádság: Mindenható Istenünk! Neved segítségül hívásával a te dicsőségedre áldd meg ezt a felújított templomot. Hallgasd meg kérésünket...
... Add, hogy ezen a szent helyen neked felajánlott adományok legyenek előtted mindig kedvesek, elfogadottak és a Szentlélek által megszenteltek...
... Hallgasd meg mindenkor itt könyörgő népedet, szüntesd meg ínségét, fogadd el felajánlását, teljesítsd vágyait-kéréseit, és lásd el minden szükségessel...
...Add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk neked. És ezt a Szent János apostol tiszteletére és emlékezetére épített templomot áldd + meg kegyesen...
  Így hangozz az imádság: "Mindenható Istenünk! Neved segítségül hívásával a te dicsőségedre áldd meg ezt a felújított templomot. Hallgasd meg kérésünket...  
  ... Add, hogy ezen a szent helyen neked felajánlott adományok legyenek előtted mindig kedvesek, elfogadottak és a Szentlélek által megszenteltek...  
  ... Hallgasd meg mindenkor itt könyörgő népedet, szüntesd meg ínségét, fogadd el felajánlását, teljesítsd vágyait-kéréseit, és lásd el minden szükségessel...  
  ...Add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk neked. És ezt a Szent János apostol tiszteletére és emlékezetére épített templomot áldd + meg kegyesen...  
... A világosság angyalai szolgáljanak itt, és a Szentlélek megvilágosító kegyeleme ragyogja be fényességével. Krisztus a mi Urunk által.
Körmenet a templomkertben.
További imádság: Istenünk! Legyen olyan kedves neked ez a hely, mint egykor Salamon temploma...
... melynek felújított formájának igazai értékét Egyszülött Fiad látogatása adta...
  ... A világosság angyalai szolgáljanak itt, és a Szentlélek megvilágosító kegyeleme ragyogja be fényességével. Krisztus a mi Urunk által."  
  Körmenet a templomkertben.  
  További imádság: "Istenünk! Legyen olyan kedves neked ez a hely, mint egykor Salamon temploma...  
  ... melynek felújított formájának igazai értékét Egyszülött Fiad látogatása adta...  
... Add, hogy mi is találkozhassunk ővele a Szentírás Igéje és a szent áldozat lakomája által...
... valamint az egybegyűlt hívek közösségének egységes imádságában...
... Kérünk, hallgasd meg azokat, akik itt Hozzád imádkoznak...
... hogy élő kövek lehessünk a Te kegyelmed által. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
  ... Add, hogy mi is találkozhassunk ővele a Szentírás Igéje és a szent áldozat lakomája által...  
  ... valamint az egybegyűlt hívek közösségének egységes imádságában...  
  ... Kérünk, hallgasd meg azokat, akik itt Hozzád imádkoznak...  
  ... hogy élő kövek lehessünk a Te kegyelmed által. A mi Urunk Jézus Krisztus által."  
Egy helyi édesapa, akinek fia ferences pap.
A szentmise az igeliturgiával folytatódott.
Kántor és segítője.
Templombelső a kórusról.
  Egy helyi édesapa, akinek fia ferences pap.  
  A szentmise az igeliturgiával folytatódott.  
  Kántor és segítője.  
  Templombelső a kórusról.  
Három generáció - egy kép.
Oltárkép - Olajbafőtt Szent János.
Az imádságos Rózsika néni.
Szent István első vértanúról nevezett lámpás társulat (Gyöngyös Alsóváros).
  Három generáció - egy kép.  
  Oltárkép - Olajbafőtt Szent János.  
  Az imádságos Rózsika néni.  
  Szent István első vértanúról nevezett lámpás társulat (Gyöngyös Alsóváros).  
Szűz Máriáról nevezett lámpás társulat (Gyöngyöspüspöki).
Szentmise.
Hívek.
Szentmise.
  Szűz Máriáról nevezett lámpás társulat (Gyöngyöspüspöki).  
  Szentmise.  
  Hívek.  
  Szentmise.  
Whitehouse Domonkos ferences atya.
Consecralas pillanatai.
Íme hitünk szent titka.
Összeszedetten imádkozva.
  Whitehouse Domonkos ferences atya.  
  Consecralas pillanatai.  
  "Íme hitünk szent titka."  
  Összeszedetten imádkozva.  
Hívek a templomban.
Mi Atyánk...
Szentáldozás.
Hívek a köszönetnyilvánítások közben.
  Hívek a templomban.  
  Mi Atyánk...  
  Szentáldozás.  
  Hívek a köszönetnyilvánítások közben.  
Harsányi Pista bácsi (a ferences rendtartomány főépítésze) és felesége.
Köszönetnyilvánítás Harsányi István építészmérnöknek. Tervezői precizitása, szerteágazó szaktudása és jártassága, minden területen való körültekintő gyakorlatiassága kellett a felújításhoz.
Köszönetnyilvánítás Farkas Imrének, az építkezés mozgató emberének. Szervezése, lelkesedése, utánajárása nélkül nem jött volna létre a felújítás.
Köszönetnyilvánítás az Adakozónak, akinek bőkezű anyagi hozzájárulása nélkül még mindig csak álmodoznánk a felújításról.
  Harsányi Pista bácsi (a ferences rendtartomány főépítésze) és felesége.  
  Köszönetnyilvánítás Harsányi István építészmérnöknek. Tervezői precizitása, szerteágazó szaktudása és jártassága, minden területen való körültekintő gyakorlatiassága kellett a felújításhoz.  
  Köszönetnyilvánítás Farkas Imrének, az építkezés "mozgató emberének". Szervezése, lelkesedése, utánajárása nélkül nem jött volna létre a felújítás.  
  Köszönetnyilvánítás az Adakozónak, akinek bőkezű anyagi hozzájárulása nélkül még mindig csak álmodoznánk a felújításról.  
2010-ben még akadt olyan ember, aki tenni akart a templomért! Reméljük, minden időszakban lesznek hasonló emberek.
Ünnepélyes záró áldás.
Dörgő Erzsébet (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi vezetője) és Ica néni.
Baráti kézfogás.
  2010-ben még akadt olyan ember, aki tenni akart a templomért! Reméljük, minden időszakban lesznek hasonló emberek.  
  Ünnepélyes záró áldás.  
  Dörgő Erzsébet (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi vezetője) és Ica néni.  
  Baráti kézfogás.  
Köszönjük Jóska.
Jön az utánpótlás.
Agapé a templomkertben.
Ez már itt a Mennyei Jeruzsálem kertje?
  Köszönjük Jóska.  
  Jön az utánpótlás.  
  Agapé a templomkertben.  
  Ez már itt a Mennyei Jeruzsálem kertje?  
Ezt érdemes volt megélnünk!
A fölújított Gyöngyöspüspöki templom látképe.
  Ezt érdemes volt megélnünk!  
  A fölújított Gyöngyöspüspöki templom látképe.  
Utoljára frissítve 2011.04.11. 14:17
Készítve JAlbum 6.5 és BluPlusPlus skin