231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

A magyar ferencesek Amerikában

 

A húszas években Kovács Kálmán meeckesport-i plébános rendszeresen támogatta a Kapisztrán Szent János Rendtartományt adományokkal, sőt biztatta Tamás Alajos tartományfőnököt, küldjön ki embereket hosszabb-rövidebb misszióra az amerikai magyarokhoz. P. Peéri Bonaventúra 1922 szeptemberében érkezett New Yorkba, ahol P. Mathis Faust a holy Name Provinciálisa fogadta, akit a rend római generálisa jelölt ki támogatóul. Még ugyanebben a hónapban Hayes bíboros megbízta Peérit, hogy vegye át – a magyar rendtartomány definitóriumának jóváhagyásával – a New York városban lévő Szent István Király Plébániát. 1923-ban P. Dr. Kalmár Özséb is amerikai dispositiot kapott, akire a trentoni püspök New Brunswick magyar plébániáját bízta (1924-1928).1 New York és New Brunswick után 1929-ben átvesszük a plébániát Woodbridge-ben.2 Ugyancsak 1929-ben komisszariátussá alakul a testvérek közössége. A továbbiakban nem függenek a Holy Name Provinciától, hanem a Kapisztrán Rendtartomány tartományfőnökétől, a Komisszárius provinciális P. Peéri Bonaventúra lesz. Maga mellé két konzulánst is kap: P. Hugolint és P. Benvenuntot, akikkel negyedévente tanácskoznia kellett, és a tanácskozások jegyzőkönyveit Budapestre kellett küldeni.3 1931-ben alapítottuk az arrochar plébániát, 1933-ban a roeblingit (P. Peéri), és az alphait (P. Jászai), 1939-ben Carteret-et (P. Hajós). Néhány növendéket Magyarországra küldtek a magyar nyelv teljes elsajátítására4 és magyar növendékeket pedig Amerikába küldenek az angol nyelv és kultúra megismerésére.5 Rendtartományunk tagjai mellett a Mariánus Rendtartomány és a Szent István Király Rendtartomány tagjai is vállaltak szolgálatot Amerikában. Stefaniták 1922-ben vették át a clevelandi plébániát, ahol az első ferences P. Bíró Lőrinc volt, 1924-ben Barbeton-ban is szolgálnak, továbbá 1927-től Noll Fort Wayne, South Bend, 1930-től Portage, 1931-től Youngstown, 1932-től Firefild, 1935-től Farrel. A Mariánus Rendtartomány tagjai 1927-től vállalnak missziókat: Clevelandben, később Kanadában: Montreál-ban, Welland-ban, emellett sokfelé kisegítenek más plébániákon.

1 „Hitközségünknél a következők voltak helyettes lelkészek: Rev. Jászai Benvenut, Father Kalmár Özséb hazatérésétől Rev. Lombos László megérkezéséig. Rev. Szabó Brúnó, Father Lombos Lászlónak Kínába történt utazásától Rev. Raffinszky Romuláld ideérkezéséig. Rev. Gerfely Gaudence pedig Father Hajós Márk cartereti kinevezésétől Rev. Kiss Szaléz hivatalának átvételéig. Segédlelkészeink nevei a következők: Father Blihár Barnabás, Rev. Lombos László mellett. Father Szabó Brúnó hazatérésétől, a rendfőnöki munka mellett, Rev. Medvedzky Medárd volt szíves Father Hajós plébános segítségére lenni. Father Gerfely Gaudence, Rev. Hajós és Rev. Kiss mellett működött. Végül Father Gerencsér Tarzíciusz, vársunk szülöttje, 1938. januárja óta segédlelkészkedik hitközségünknél.” In: KISS Szaléz ofm: A new bruswicki Szent László Róm. Kath. Hitközség 35 éves a Szent László Iskola 25 éves Jubileumi Emlékkönyve; Souvenir Book, 1939. New Brunswick; New Yorkban: P. Szabó Brúnó 1927-ben, Jászai Benvenunt 1928-ban, 1930-tólP. Medveczky Medárd lesz a kommisszárius, Kovacsi Vince 1931-től; Balogh Benignusz szakács, Tóth Gábor növendék. Hajós Márk hitszónok, 1934-ben, P. Rafinszky Romuáld plébános, Bihari Barnabás káplán 1933-ban, P. Fehér Péter káplán, fr. Veres Vazul szakács 1937-nen. Fr. Kiss Ábel szakács, 1939-ben Körösztös Krizosztom.

2 P. Feisz Hugolin plébános, hitszónok, tanító.

3 Rendtartományi Közlöny, 1929. január-február, 1-2. szám, 83-84.o.

4 Pl. Gerencsér Tarzícius, aki 1910. május 4-én született New Brunswickon, 1923-ban költözik Budára, 1934-ben szentelik pappá Washingtonban, és New York-ban kezdi meg szolgálatát.

5 P. Gergely Gaudenc IV. éves teológus Washingtonba, Bódi Kapisztrán II. éves filozófus Castkill-be. 1948-ban fr. Pompár Primus Theutopolisban, fr. Szegedy Ferenc Troy-ban.