231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Fájdalmas Szűzanya búcsúja 2019

JELENTKEZÉSI LAP Fájdalmas Szűzanya búcsúja 2019

Hittanórák tervezett időpontjai!

Hittanórák a Gyöngyösi Ferences Plébánián 2019-2020

Évközi 22. vasárnap

A mai példabeszéd végén Jézus azt mondja a farizeusnak, hogy ne barátait, rokonait vagy gazdag szomszédjait hívja meg lakomára, hanem inkább a szegény és kitaszított embereket, akik nem tudják viszonozni a meghívást (Vö. Lk 14,13-14), hogy az ajándék… Read More

Évközi 21. vasárnap

Nem elég kijelenteni, hogy Krisztus „barátai” vagyunk, hamis érdemekkel dicsekedni: „Veled ettünk és ittunk, a mi utcáinkban tanítottál.” (Lk 13,26) A Jézussal való igazi barátság az életmódban mutatkozik meg: a jószívűségben, az alázatban, a szelídségben és irgalmasságban, az… Read More

Évközi 20. vasárnap

Miközben Jeruzsálem felé haladt, ahol a kereszthalál várt Rá, e szavakkal fordult tanítványaihoz: „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három… Read More

Évközi 19. vasárnap

A virrasztó szolgákról szóló példabeszédet és a váratlan időben érkező tolvajról szóló mondást tartalmazza a mai evangélium. A két példázat mondanivalója hasonló. A várakozó szolgák és az éjszakai őrségben lévő emberek bizonyára az őrségváltást várják a legjobban, amikor… Read More

Évközi 17. vasárnap

A mai vasárnapi evangélium bemutatja az imádságba elmerülő Jézust.  Amikor befejezte imádságát, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni!” (Lk 11,1) Jézus nem tiltakozott, de nem is kezdett beszélni különös dolgokról vagy beavatottaknak szóló formulákról, hanem egyszerűen… Read More

Évközi 16. vasárnap

A mai vasárnapi evangéliumi szakaszban Szent Lukács elbeszéli, hogy Jézus meglátogatja Mártát és Máriát (Lk 10,38-42). Márta és Mária testvérek, de van egy fiútestvérük is, Lázár, aki ez alkalommal nem jelenik meg. Jézus átkel a falun és, s… Read More

Évközi 15. vasárnap

A mai vasárnapi evangélium az írástudó kérdésével kezdődik: „Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”(Lk 10,25) Jézus tudta, hogy az illető férfi jártas az Írásokban, ezért azt kéri, hogy ő maga fogalmazza meg a választ, mire az írástudó… Read More

Sarlós Boldogasszony (Templombúcsú)

„Boldog vagy, Szűz Mária, mert hittél.” „Dalolj Sion leánya, örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya… Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító!” Máriának, Jeruzsálem leányának kell örvendeznie, mivel Isten, testet öltve szűzi méhében, különleges… Read More