231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

A bizalomból fakadó csoda

Évközi 19. vasárnap Evangéliumában Máté beszámol két olyan eseményről, amelyben a tanítványok – miközben átkelnek a Galileai tavon – viharba kerülnek: először a 8. fejezetben (vö. Mt 8,23–27), majd pedig a mai evangéliumi szakaszban (Mt 14,22–33). Minden átkelés… Read More

Istenben átalakult élet

Urunk színeváltozása (Mt 17,1–9) Ma megszakad az évközi idő vasárnapjainak sorozata, hogy helyet adjon az Úr egyik fontos ünnepének: a színeváltozásnak. Jézusnak, akinek nagy vonalakban normális élete és halála volt, földi útjának ez a konkrét eseménye harmonikusan illeszkedik… Read More

Isten országa többet ér minden földi kincsnél

Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált… Read More

Szilárd hit

A hit nagy értéke, amit talán soha nem becsülünk eléggé, abban áll, hogy az embert az isteni megismerés szintjére emeli. A hit által az ember úgy ismer meg, gondolkodik és ítél, túlhaladva a véges emberi látásmódon, amint Isten… Read More

Szent Bonaventura, püspök és egyháztanító

Jézus a világ világosságának hívja hűséges tanítványait, „ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson.” Szent Bonaventura ilyen tartóra helyezett fáklya az Egyházban, a ferences rendben. 1218-ban született. Gyermekkorában egyszer súlyosan… Read More

Évközi 14. vasárnap

A mai liturgia középpontjában Máté evangéliumának az a szakasza áll (Mt 11, 25-30), amely lehetővé teszi, hogy bepillantsunk Krisztus személyének misztériumába, az Atyával való bensőséges kapcsolatába.  „Dicsőítelek Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek… Read More

Kedves testvér!

Sok szeretettel köszöntünk a Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia megújult honlapján. Az élet minden területén egy bizonyos idő elteltével szükségünk van a megújulásra. Így van ez az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkban is. Így van ez egy honlap “életében”… Read More