231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 15. vasárnap

A mai vasárnapi evangélium az írástudó kérdésével kezdődik: „Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”(Lk 10,25) Jézus tudta, hogy az illető férfi jártas az Írásokban, ezért azt kéri, hogy ő maga fogalmazza meg a választ, mire az írástudó… Read More

Sarlós Boldogasszony (Templombúcsú)

„Boldog vagy, Szűz Mária, mert hittél.” „Dalolj Sion leánya, örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya… Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító!” Máriának, Jeruzsálem leányának kell örvendeznie, mivel Isten, testet öltve szűzi méhében, különleges… Read More

Úrnapja

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Kenyér és bor színben titkon vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert Téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít: Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia… Read More

Szentháromság vasárnapja

Atyaisten, Fiúisten, Szentlélekisten! Titkod oly nagy, hogy sosem értem egészen, mégis végy be engem háromságos életedbe! Éljek a te szeretetedből, szeretetedben, szeretetedért. Szentlelked működjék általam, bennem és belőlem. Tölts el egészen, te légy a kezdet és a vég,… Read More

Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt akarjam. Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, mindig azt tegyem. Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy ami… Read More

Urunk mennybemenetele

“Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem várjátok az Atya ígéretét, amelyről tőlem hallottatok”(ApCsel 1,4).  Az apostolok a kapott parancsnak megfelelően összegyűlnek imádkozni. Ez az első pünkösdi kilenced. Összhangban az ősegyház gyakorlatával emeljük fel értelmünket és szívünket ezekben a napokban,… Read More

Húsvét 5. vasárnapja

“Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” A kölcsönös, a Mester szeretetét utánzó, sőt abból fakadó szeretet biztosítja a keresztény közösségnek Jézus jelenlétét, így lesz a közösség e jelenlét jele…. Read More

Húsvét 4. vasárnapja

„A mai evangélium két verse említi a kezeket: Jézus kezét (Jn 10,28) és az Atyáét (Jn 10,29). A húsvéti evangéliumokban gyakran tűnnek fel kezek. Kezek, amelyek mindent megkaptak, amelyek átkeltek a halálon, aminek dicsőséges jeleit viselik magukon. Éppen… Read More

Húsvét 3. vasárnapja

A Jézus és Péter közötti párbeszédet mindnyájunknak saját életére kell vonatkoztatni. Szent Ágoston az evangéliumi szakasz kommentárjában azt mondja: „A Péternek föltett kérdést Jézus mindnyájunknak fölteszi. A kérdés: ’Szeretsz engem?’ mindegyik tanítványnak szól.” A kereszténység nem tanítások és… Read More

Húsvét 2. vasárnapja, Irgalmasság vasárnapja

Azokat, akik nem látták, amit az első tanúk szemléltek, a záró versben Jézus boldogoknak mondja. A Feltámadottnak ezt a mondását elsősorban János egyháza vonatkoztathatta magára, hiszen tagjai már nem láttak, mégis hittek. Ezért a Tamásról szóló elbeszélés rendkívül… Read More