231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 15. vasárnap

Az új évszázad kezdetén élénken rá kell térnünk a világ új útjaira. Különféle utakon haladunk mi valamennyien és különféle utakon halad valamennyi Egyház is, azok között azonban nincs távolság, akik eggyé forrtak az egyetlen közösségben – abban a… Read More

Évközi 14. vasárnap

“El kell gondolkodnunk a názáreti emberek magatartása láttán, mert mi is gondolunk néha arra, hogy Istennek valami másfajta, isteni módon kellett volna hozzánk jönnie. Hogy mi a szegénységben és gyöngeségben történő eljövetelében ösztönzést érezzünk arra, hogy Isten szabadságával… Read More

Templombúcsúnk

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) Szívem magasztalja az Urat, és lelkem ujjong Isten, az én Szabadítóm előtt, mert rátekintett szolgálója megalázottságára. Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas. Szent… Read More

Keresztelő Szent János születése

Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni. Ugyanis a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem… Read More

Évközi 11. vasárnap

„A mai példázat arra hív bennünket, hogy engedjük el a szorongást, a fóbiánkat, hogy mindent a kezünkben kell tartanunk és beprogramoznunk, és hogy, még a lelki életünkben is meg kell értenünk mindent. Ez a létezésnek és a szabadon… Read More

Évközi 10. vasárnap

„A kafarnaumi házban (Mk 3,20–35) Jézus »körbenjáró« tekintetével találkozunk, mintha egy mintaszerű kört szeretne megrajzolni, vagy szemlét tartana. Valaki hírül adja a Mesternek, hogy »kint« várják anyja és testvérei. Jézus nem úgy reagál, ahogy az olvasó elvárná tőle…. Read More

Úrnapja

„Az Eucharisztia étkezés, közösen elköltött vacsora, amely felidézi Jézus utolsó étkezését, de más étkezéseit is. Jézusnak tanítványaival megélt asztaltársaságait a feltámadás előtt és után: azokat a közös étkezéseket, amelyekben Jézus kimutatta barátságát, szándékát, hogy együtt akar lenni tanítványaival,… Read More

Szentháromság vasárnapja

Isten, fenn a mennyben, megfoghatatlan, messze lévő Atya, imádunk téged. Isten, lenn a földön, megfogható, közel lévő Jézus, szeretünk téged. Isten, benn a szívben, megragadó, lelkesítő Lélek, tanúskodunk melletted.   Anton Rotzetter OFMCap imája

Pünkösd

Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő (Mária, az Egyház anyja) Jöjj, Teremtő Szentlélek, űzd el a pusztaságot, a mélységet. Hozz vigasztalást, a fájdalomra gyógyulást, a sebre balzsamot, a bűnre kegyelmet, a reménytelenségbe új reményt, a sötétbe fényt, a céltalanságba célt, hogy… Read More

Urunk mennybemenetele

„Hadd zengjünk magasztaló éneket mert valóban: egyszer mindnyájunkat elragad a romlásból az örök ifjúságba, a halálból az életbe, a betegségből a győzelmes erőbe, a kicsiségből a dicsőségbe, a szűk időből az örök messziségbe. Igen, így lesz ez majd,… Read More