231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

P. Kiss Szaléz programja New Brunswickon

Szeptember 24-én az egyházközség rendezvényt tartott, melyen Szaléz megtartotta „székfoglaló” beszédét.

  1. Ebben bizalmat kért az egyházközség tagjaitól mind önmaga, mind az egész közösség számára,

  2. mindannyian akarjunk Jézus misztikus teste, élő teste lenni,

  3. legyünk sokan a litániákon: fiatalok és idősek, fiúk és férfiak is,

  4. az egyleteken belül ne legyen széthúzás, az egyletek ne harcoljanak egymás ellen,

  5. az egyházközségnek rendezett anyagi bázisra van szüksége: november 13-21 között nagybazárt kell tartani,

  6. az egyletek rendszeresen tartsanak jótékonysági előadásokat, bálokat, vacsorákat, melyeknek bevételéből lehetne csökkenteni az adósságot,

  7. október hónap folyamán családlátogatások,

  8. szeressük egyházközségünk minden megmozdulását,

  9. komoly nevelő szellemre van szükség a Divini magistri pápai enciklika szellemében,

  10. kifogások vannak az iskola ellen is: erősMothers Clubra van szükség.1

1KIRÁLY Kelemen: Szaléz atya élete, Kézirat, 75.o.