231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Szaléz – Korunk Szava és „A katolikus Jászberény”

Különféle országos, katolikus és helyi lapokba kérték fel cikkek, tanulmányok írására.1

Állandó kapcsolatot tartott a Korunk Szava katolikus orgánum munkatársaival. A főiskolára járatta az újságot, növendékeivel részletesen megbeszélték, elemezték az ott megjelent cikkeket. Maga is közölt cikkeket az újságban.2 Éppen egyik cikke: A katolikus Jászberény, volt az, ami életének későbbi alakulására nagy hatással volt. A cikk vallási, szociális, gazdasági és kulturális szempontból igyekszik vizsgálni a város, illetve a hozzátartozó külterületek embereinek életét. Nem titkolja el a nehézségeket, és a pozitívumokat sem. Igyekszik hiteles képet adni. Jobbító szándékkal közölte a cikket. A végén így ír:Sokat lehetne, talán kellene is még írnunk, mégis a népszámláló biztos soraival zárjuk írásunkat, kihangsúlyozva vele a helyzetet és a jobbulás lehetőségét adottságaink alapján: Sok a beteg, helyenként csak az erkölcsi fogyatékosság is. Nagy és sötét a nyomor. Sok mindent meg kellene látni és sok mindent meg kellene javítani. De még mindig több a jó ember, a tiszta család és a tiszta szoba, mint ezeknek az ellenkezője.”

1 Esendő testben égi szellem, In: Katolikus Élet, Szolnok, 1936. február hó, 2. szám, 18-19.o.; Kalazantinus Tudósítóban, Budapesten: Új Világ felé 1936. május hó, V. évf. 5. szám, 72.o.; Egy a szükséges, 1936. június, V. évf. 4. sz. 85.o.; A legnehezebb művészet, 1936.július, V. évf. 7.szám. 100-101.o.; Szeressünk, 1936. augusztus hó, V. évf. 8.szám, 116-117.o.; A szeretet bölcsessége, 1936.szeptember, V. évf. 9.szám. 135.o.; Az örök szeretet, 1936. november, V. évfolyam 11. szám, 172-173.o.; Emlékezés, Magyar Umbria, 1936. 1-2.szám, 10-11.o.; Nyilatkozat, Jász Hírlap, 1936. november 21. 18. évf. 47. sz. 4.o.;

2 Öt szent betű: 1933.02.15, 53.o.; Isteni Szikra: 1933.04.15, 133.o.; Patrona Hungariae: 1933.05.01; A Mária tisztelet szociális jelentősége: 1933.05.15, 165-166.o.; Élni Krisztust, megdicsőíteni életével az evangéliumot, 1933.április 15. 134-135.o.; Katolicizmus és nemzedékgondolat: 1935.06.15, 198.o.; Kihez, hová, merre?: 1935.10.15. 350.o.;A katolikus Jászberény: 1936.11.01, 409-410.o.; Egy kép a magyar élet mélységeiből, 1946.07.01. 270.o.