231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Évközi 11. vasárnap (B év)

Card. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Mk 4,26–34)

A múlt vasárnapi evangéliumi szakasz Jézus tekintetével ért véget, amelyet a körülötte állókra vetett (Mk 3,34). Olyan tekintet ez, amely képes a láthatón túl látni: Jézus ránéz az emberekre, akik őt hallgatva vannak ott, és testvéreket, nővéreket, anyákat lát bennük.

Nézi az embereket és látja a kapcsolatokat, látja az őket mélyen egyesítő köteléket.

Ez a kötelék a hit érett termése: a hit nem csupán hit a kinyilatkoztatott igazságokban, hanem belépés egy életet formáló kapcsolatba, olyan új identitás elérése, amely már nem tudja önmagát az Úrral és a testvérekkel való kapcsolaton kívül elképzelni.

A mai evangélium (Mk 4,26–34) két, mezőgazdasági környezettől ihletett példázatot közöl, amelyekkel az Úr Isten országáról, vagyis arról a kapcsolatról mond valamit, amelyről fentebb beszéltünk, mert a mennyek országa az a szeretetkapcsolat, amely egyetlen életben, Isten életében egyesíti az embereket.

Kép: Kapanyél

Read More

Ferences Ifjúsági Zaándoklat

Szeretettel hívunk és várunk minden 16 és 35 év közötti fiatalt a nyári Ferences Ifjúsági Zarándoklatra, amelyet augusztus 14. és 20. között szervezünk Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra. 

Meghívó: https://www.youtube.com/watch?v=tHAtbWYcbPs

Összefoglaló a tavalyi zarándoklatról: https://youtu.be/xzUMGpoJRBs?si=cfMrlxDsEeYutrKx

Rövid riportok: https://www.facebook.com/share/v/fF9iLVcTWMrbwNPk/ https://www.facebook.com/share/v/TkuWqrxnE8SeUskk/

Részletek és jelentkezés: http://www.ferencesek.hu/zarandoklat

 

 

Úrnapja (B év)

Card. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Kedves Testvérek!
Az Úr békéje legyen veletek!

Ma az Úr Szent Testét ünnepeljük. Ez az ünnep a középkorban született IV. Orbán
pápa Transiturus bullájával, és azért alapították, hogy emlékeztessen arra, hogy az
Egyház alapja az Eucharisztia. IV. Orbán pápa az ünnep alapítására vonatkozó bulla
első kiadását a jeruzsálemi pátriárkának címezte 1264. augusztus 11-én, és
Aquinói Szent Tamás új hivatalához kapcsolódott. Megelőzi azt a második
bullatervezetet, amely a Corpus Domini ünnepét az egész katolikus egyházra
kiterjeszti.

Read More

Az Úrral való egység imája

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyűjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensőnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

https://www.youtube.com/watch?v=KaSVm_Gt7nE

Mária kurzus Pomázon

A kurzusban Mária személyét a Szentírás szavain keresztül mutatjuk be.Felismerhetjük a hit anyját, aki mindenben előttünk jár Jézus követésében. A Máriával való kapcsolat által Isten országa élőbbé válik bennünk és köztünk. Ő az, aki az Atya választottja, ő az, akit eltöltött a Szentlélek, ő az, aki befogadta és hordozta az Igét.

További részletek a Szent András Evangelizációs Iskola honlapján: https://szentandras.ujevangelizacio.hu/node/3873

fr. Kamill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismét Új élet Krisztusban kurzus Varsányban

A hétvége témája a krisztusi örömhír dióhéjban: mitől vagyunk mi keresztények, azaz Krisztusra hasonlítók? De valójában mitől…! Ez a kurzus neked szól, ha keresztény vagy, de nem elégszel meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fedezni, mi az öröm Istenben; ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengének látod a hited; ha szeretnéd megtudni, mit jelent találkozni Isten Lelkével; ha magányos vagy keresztényként; ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni!

További részletek a Szent András Evangelizációs Iskola honlapján: https://szentandras.ujevangelizacio.hu/node/3871

fr. Kamill

 

 

 

 

 

 

 

Krízis és kegyelem lelki hétvége

Ez a program lehetőséget biztosít egy mélyebb megtérésre, egy mélyebb önátadásra Istennek. Reménységközpontú szemléletváltásra hívnak az elhangzó előadások, hogy a krízis közepette is tudjunk Istenben, Istennel maradni, befogadni az Ő gyógyító, szabadító jelenlétét, kegyelmét. A hétvége során számíthatsz tanításokra, tanúságtételekre, kiscsoportos beszélgetésre, egyéni és közösségi imára, szentmisére.

További részletek a Szent András Evangelizációs Iskola honlapján: https://szentandras.ujevangelizacio.hu/node/3848

fr. Kamill