231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Nagyböjt 3. vasárnapja (B év)

Card. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Jn 2,13–25)

Múlt vasárnap felmentünk a Tábor-hegyre, ahol Jézus feltárta szeretett fiúi arcát (Mk 9,2–10). Láttuk, hogy vele együtt feltűnik – tanítványain, Péteren, Jakabon és Jánoson kívül – Mózes és Illés: két próféta, akiknek életük során szintén volt részük epifániában, színeváltozásban. Felmentek egy hegyre, ahol Isten megjelent, azonban soha nem látták őt szemtől szembe, hanem csak hátulról miután az Úr elvonult.

Read More

Nagyböjt 2. hete, kedd – 2024. február 27.

Szenvedés nélkül a munkánk csak szociális munka volna, ami jó és nagy segítség, de nem lenne Jézus Krisztus munkája, a megváltás része. Jézus úgy akart rajtunk segíteni, hogy részt vett életünkben, magányunkban, fájdalmainkban és halálunkban. (Kalkuttai Teréz anya)

 A fenti evangélium-részlet mit mondhatott az őskeresztény közösségnek, amelynek írták az evangéliumot? Csak a legfontosabbakat említve:

l. Az őskeresztény közösségnek el kell szakadnia az Ószövetséget képviselő tekintélyektől, mert a keresztényeknek egyetlen Mestere és Tanítója: Krisztus.

Read More

Nagyböjt 2. vasárnapja (B év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Mk 9,2–10)

A mai evangéliumi szakasz segít, hogy nagyböjti utunk egy fontos lépését megtegyük.

Múlt vasárnap a kísértések elbeszélése fényt vitt az életünk mélyére, oda, ahová az Atya Igéje le akar ereszkedni, hogy részese legyen mindennapi döntéseinknek. Ma ugyanaz a fény ragyog Jézus arcán, és feltár valamit számunkra Isten titkából, hogy amennyire csak lehetséges, megismerhessük Őt. A színeváltozás elbeszélése (Mk 9,2–10) visszavisz bennünket hitbeli utunk kezdetéig, ahhoz, ami a hitet lehetővé teszi. Nevezetesen ahhoz a tényhez, hogy egyszerűen azért hihetünk, mert Isten kinyilatkoztatja, megismerteti önmagát, megmutatja nekünk az Arcát. Az üdvösség történetében Isten emberemlékezet óta népével jár és kinyilatkoztatja önmagát tettei és Szava által. Nem olyan Isten, aki távolról visz véghez dolgokat, aki szívesebben marad az árnyékban, hanem olyasvalaki, aki szívesen ismerteti meg magát és ezért olyan stílussal és olyan Arccal lép a történelem színpadára, amelyek igénylik, hogy ismertté legyenek. Mi több, olykor az út során vannak olyan kitüntetett pillanatok, amelyekben félrehív valakit, általában egy hegyre, és jelenlétének mélyebb és meghittebb tapasztalatában részesíti őket.

Read More

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

Nagyböjti lelki zarándokutunkon a megváltás misztériumának megünneplésére készülünk, amely Krisztus feltámadásában csúcsosodik ki számunkra. Az Egyház közössége segíti lelki utunkat, merítve azokból a hagyományokból, amit kétezer év alatt ránk hagyott a Szentírásban, a liturgiában és a lelkiségi hagyományokban.

Read More

Rendhagyó könyvajánlás Tamási Áron: Szirom és boly című regényéről.

Vatta kuli, kukuli!

„Legyen az Atya dicséretére, amit írok; nemkülönben legyen égő gyertyája az én jó szándékomnak.”

Szirom Antal – a táti- néhány falubelijével elvándorol a Székelyföldről, letelepítik valahol, talán a Délvidéken, majd onnan is tovább kell menniük. Egy Baglyod nevű településen kapnak Magyarországon helyet, ahonnan előtte a svábok elmentek Németországba. (A települést nem találtam a térképen, főleg nem Tolna megyében, de rátaláltam az Úz-völgyében.) Antalt megválasztják bírónak, lányának átadja a földeket, ő pedig elmegy a TSZ-be dolgozni: azért, hogy megvizsgálja, saját szemével lássa, a tövénél tanulmányozza ki, hogy „milyen az a közös”. S falujában megvalósítja a szövetkezetet.

Read More

Szentkúti körlevél

Kedves Testvérek!

A húsvéti ünnep közeledtével érdemes letenni még a legapróbbnak tűnő bűninket is, hiszen azok képesek uralkodni rajtunk és félrevihetik az életünket. Ha mindazt, ami emészt bennünket, bevisszük a gyóntatószékbe és felvállaljuk az irgalmas Isten előtt, tiszta lapot kapunk tőle. Biztatjuk tehát a testvéreket, hogy a vasárnapi szentmisék előtt vagy alatt gyónjanak meg. Érdemes ilyenkor bekapcsolódni a szent három nap teljes liturgiájába, 2024. március 28. és 31. között, hogy minél teljesebben átélhessük a húsvét misztériumát.

Read More

Assisi Szent Ferenc: A Miatyánk kifejtése

Az Úr imádságát Ferenc minden imádság mintájának tekintette és gyakran átelmélkedte szavait. Ennek gyümölcse a Miatyánk kifejtése. Ha nem is származik minden sorában Ferenctől ez az imádság, mégis az övé, hiszen ő állította össze és gyakran imádkozta a zsolozsmában, ahogy a „Dicséretek minden imaórára” egyik megjegyzése tanúsítja.


1  Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Read More