231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Jókai Mór születésnapja, egyben „A Magyar Széppróza Napja”

A Magyar Írószövetség 2017. november 13-án tartott gyűlésén határozott arról, hogy minden esztendőben ezen a napon Kárpát-medence szerte ünnepeljék meg a magyar széppróza napját. Ezt olvassuk a szövetség akkori közleményében: „Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének a megünneplésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul történelmi önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez”

Read More

Claret Szent Antal Mária: Egy negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt

Ahhoz, hogy nekem tessél, nem szükséges, hogy sokat tudjál, elég, ha nagyon szeretsz engem. Beszélj tehát itt egyszerűen velem, ahogy legjobb barátoddal beszélnél.

Read More

Nagyböjt 1. vasárnapja (B év)

Card. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Mk 1,12–13)

Jézus pusztai megkísértéseinek elbeszélése, amellyel kezdetét veszi a nagyböjti út, Márk evangéliumában rövid. Mindössze két vers, amelyek szerint Jézus közvetlenül azután, hogy János által megkeresztelkedett, „a pusztába vitetett, ahol negyven napig maradt, miközben a Sátán kísértette. Vadállatokkal volt és angyalok szolgáltak neki.” (Mk 1,12–13). Márk nem mondja el sem a kísértések tartalmát, sem Jézus párbeszédét a kísértővel. A hangsúlyt, mint látni fogjuk, máshová helyezi.

Read More

Péntek Hamvazószerda után 2024. február 16.

  • Érzem-e a böjt szükségét, vagy az „előírásokat” követem?
  • Miért böjtölök (ha érzem szükségét)?
  • Hogyan böjtölök? Étel, ital megvonással, vagy mással?
  • Mivel, meddig?
  • Hogy érzem magam utána?

„…vegye fel keresztjét minden nap…”

Jézus külön kegyelmi ajándéka, hogy tanítványait felkészítette erre az igére, az önmegtagadásról szóló tanítás által. Ha magunkat igazán s egészen elfeledjük, és magunkról nem akarunk tudni többé, csak akkor lehetünk készek arra, hogy akarata szerint hordozzuk a keresztet. Ha csak róla akarunk tudni, akkor nem érezzük annyira keresztünk fájdalmas súlyát, hiszen csak őt látjuk.

Read More

Assisi és Alverna – ferences zarándoklat busszal

Assisi Szent Ferenc élete utolsó évéhez számos olyan történés fűződik, amelyeknek hatása, ma – 800 évvel később – is tapinható: ekkor állította össze meg a – ma is hatályos – ferences regulát, ekkor rendezte be az első élő betlehemi jelenetet Greccióban, ekkor kapta meg Krisztus sebeit, a stigmákat Alvernán és ekkor írta a világ egyik leghíresebb költeményét, a Naphimnuszt.

A 800 éves jubileumokról a ferences család – illetve a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány – számos tevékenységgel megemlékezik, köztük több Assisibe és környékére vezető zarándoklattal is. Ez az egyik ilyen jubileumi zarándoklat.

További részletek: https://pannonpilgrim.hu/utazas/2024-06-assisi-alverna-ferences-zarandoklat-busz/

A hamu – Hamvazószerda

Az erdőszélen szarkaláb virágzik. Sötétzöld levelei szeszélyesen szaggatottak. Nyúlánk kocsánya határozott vonalú és finoman hajlékony. Szirmai mintha nehéz selyemből volnának kiszabva, s olyan kékek, hogy ragyogásuk, mint valami drágakőé betölti a levegőt.

Read More

Ifjú Lámpás Missziós Közösség tagjait várjuk február 29-én, 18 órára

Kik vagyunk?

A Jeunesse-Lumière (Ifjúság-Világosság, rövidítve JL) Nemzetközi Katolikus Evangelizációs Iskola 1984-ben született Franciaországban. Daniel-Ange, belga származású bencés szerzetes, hallgatva a Szentlélek hívására, azzal a céllal alapította meg, hogy lehetővé tegye 18 és 30 év közötti fiatalok számára, hogy ők is részt vehessenek az Új Evangelizációban.

​A közösség honlapja: https://www.jeunesse-lumiere.com/hu

Read More

Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág

Emlékezés; Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971.

Visszaemlékezés a régelmúlt gyermek korra és az utána következő időkre a mai napig.”

Rendhagyó könyvajánló

Kaptam ezt a könyvet néhány nappal ezelőtt. S akkor azt is megtudtam, hogy Gáspár Tamási Áron író öccse. Mindjárt nagyobb örömmel vettem a kezembe a művet. Rövid idővel ezelőtt olvastam Tamási Áron Hazai tükör, Bölcső és bagoly, Vadrózsa ága című regényeit, melyet egyben, egy kötetben adtak ki. Az utolsó kettő önéletrajzi írás. Gáspár életemlékezése ebbe a sorba illeszkedik bele. Nemcsak megerősíti bátyja írásait, hanem kiegészíti azt. Politikával nem foglalkozik, pedig a múlt század első fele jelentősen átszőtte a hétköznapi emberek életét is!

Read More