231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

HÁZASSÁG SZENTSÉGE

„A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. Ezért a megkereszteltek között nem állhat fenn érvényes házassági szerződés anélkül, hogy ugyanakkor ne lenne szentség is.” 1055. kánon

Szentség: Jézus által alapított látható jel, ami láthatatlan isteni segítséget (kegyelmet) közvetít. „Az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek. Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” (Mt 19,5-6)

A házasság lényegi tulajdonságai:

– egység, ami egyetlen férfi és egyetlen nő közötti kizárólagos kapcsolatot jelent,

– és felbonthatatlanság, amit sem közös megegyezéssel, sem külső hatóság által nem lehet fölbontani

Házasságkötés:

– Az irodán egyeztetni kell időpontot a plébánossal „jegyes-elbeszélgetésre”,

– Jegyesoktatás plébániánkon február közepén szokott kezdődni. Jegyesoktatás

Házasságot kötni majd’ mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tud megtanít a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Istennel élő kapcsolatban élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.