231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE

1. Mi a bérmálás szentsége? A bérmálás szentsége a KERESZTÉNY NAGYKORÚSÁG szentsége, amelyben megkapjuk ajándékul a Szentlelket, erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi legyünk az Egyházban és a világban.

2. Ki a Szentlélek? A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyával és a Fiúval egylényegű.

3. Mi a Pünkösd ünnepe? Pünkösd ünnepe húsvét után az 50. napon van. A zsidóknál aratási ünnep. Ezen a napon az apostolok együtt voltak az emeleti teremben, féltek, nem mertek kilépni a nép közé. Jézus ígérete ekkor teljesedett be, vagyis elküldte az apostoloknak a Szentlelket. Erről a Bibliában az Apostolok Cselekedeteinek 2. fejezetében olvasunk. ApCsel 2

4. Pünkösd ünnepét, az egyházban a bérmálás szentsége teszi állandóvá.

5. Ki lehet bérmaszülő?
– katolikus, megbérmált legyen,

– ha már házasságban él, házassága a templomban köttetett,
– éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet,
– ne kösse semmilyen kánoni büntetés,
– nem szükséges a bérmálandóval azonos neműnek lennie.

6. Bérmálási felkészítőre szeptemberben lehet jelentkezni a plébánián.