231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Eukarisztia = Oltáriszentség; Elsőáldozás

Eukarisztia = Oltáriszentség

Elsőáldozás

Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

Miért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?

Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.

Mit tett az Úr Jézus e szavakkal:

“Ez az én testem, ez az én vérem “?

Az Úr Jézus e szavakkal: “Ez az én testem, ez az én vérem”, átváltoztatta a, kenyeret és a bort az õ testévé és vérévé.

Mi a szentmise?

A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.

Miből áll a szentmise?

A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll.

Hogyan veszünk részt a szentmisén?

A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehetőleg megáldozunk.

Elsőáldozásra szeptemberben lehet jelentkezni a plébánián.

Felnőtt korban a katekumenátusban történik az elsőáldozásra való felkészítés.