231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Kiss László novíciusként a Szaléz nevet kapja

Ebben az időben az egri házfőnök P. Priester Ágoston volt, a novíciusok magisztere /újoncmestere a csendes, jó szerzetes, de régóta beteges Feisz Angelus. Szaléz gyóntatója P. Zuber Zefirint lett. Szeptember 29-én kezdi meg a beöltözési lelkigyakorlatát. Október 3-án öltözött be, védőszentjéül Szalézi Szent Ferencet kapta.1

1Szalézi Szent Ferenc (Szalézi Ferenc Bonaventúra): Sales kastélya 1567.08.21- Lyon 1622.12.28, egyháztanító, 1602.12.08-tól genfi (Annecy) püspök

Így ír a lelkigyakorlat és a beöltözés után: „Ha ezt az életet igazán a maga valójában éljük át, a több öröm, béke, boldogság árad szét lelkünkben. Több ez, mint amennyi örömöt a világ adhat. Óh, mily boldog velem mindaz, aki megértette Isten hívó szavát és saját és mások lelki üdvére az igazi, szerzetesi életre adja magát. Ha erre gondolok, éreztem, hogy szívem tüze ég, a lelkem Istent dicséri: pacsirta gyanánt száll-száll az ég felé, hogy lássa Őt, aki erre az életre hívta.” Újoncévének jelmondatát Szent Ágostontól választotta: „Rombold le, amit Isten nélkül építettél.”