231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

P. Kiss Szaléz újmisés első állomáshelye: Pécs

Első állomáshelye Pécs lesz (1929. július 23-án foglalja el), ahol nevelőként dolgozik a kisgimnazisták között. A tartományfőnök: P. Oszaly Oszvald ezzel küldi el: „Nézze – mondotta a csodálkozó Szaléznak – magával nehéz kijönni: tehát törpüljön el a rekreáció alatt. Legyen víg kedélyű, legyen kedves. Azután dolgozzon az ifjúságért és szeresse nagyon a gyóntatószéket és szószéket.” Itteni munkájáról lelkesen meséltek volt tanítványai. Igyekezett közösséget szervezni belőlük, naponta elmélkedéseket tartott nekik. A Kultuszminisztérium segítségével mindenféle sportszert vásárolt a fiatalok számára. Abban az időben még ritkaság volt, de rádiót is szerzett a fiatalok számára. Ezen hallgatták Bangha Béla, Tóth Tihamér beszédeit, de nem ritkán a Fradi meccseket is.

A világgazdasági válság idején több család nehéz helyzetbe került, volt, akinek a családja nem tudta tovább fizetni a kollégiumi, taníttatási költségeket. Erről semmit nem szólt a fiataloknak. A szükséges pénzt előteremtette. Galicz Töhötöm szülei házát elárverezték, de az élet ment tovább, semmiben nem szenvedett hiányt. Karácsonyra csokoládét kapott és egy utalványt:Utalvány a Jézuskához egy öltözet ruhára. Rendszeresen vitte őket kirándulni, táborozni a Mecsekbe; sok új folyóiratot szerzett be, fejlesztette a könyvtárat.1 A fiatalok elhanyagolt szobáit felújíttatta, új bútorzatot vásárolt. Saját kápolnát rendezett be a kollégisták használatára, melyben az oltáriszentséget is őrizték. Fokozta a rózsafüzérgyártást, melynek bevételeit szintén a fiatalok szükségleteire fordította. Vásárolt egy sokszorosító gépet. Beindította a Szeráfi újságot, melyet a kollégisták írtak. Ezt elküldte a rendházakba, illetve azoknak, akik adományokkal támogatták a fiatalok tanulmányait. Az első időkben elmélkedései tudományosak, magasröptűek voltak. Nem mindig értették a fiatalok. Gyakran a kelleténél jobban bírálta a hibákat. A rendtársaknak, illetve P. Oszvald tartományfőnöknek kellet közbelépnie, hogy változtasson stílusán, szigorán.

Emellett aktívan bekapcsolódott a plébániai életbe. Zarándoklatokat szervezett Máriagyűdre, lelkigyakorlatokat tartott más egyházközségekben, vagy közösségeknek.

1Galicz Töhötöm és Füzér Julián ferencesek szóbeli visszaemlékezése alapján