231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Kiss Szaléz Jászberénybe kerül

Pécsi állomáshelyén nem maradhatott sokáig. A rendtartomány vezetése úgy döntött, hogy a gyöngyösi teológiai főiskola mellett Jászberényben alapít egy filozófiai tagozatot. P. Kiss Szalézt kérték fel, hogy magánúton készüljön föl a vizsgákra, szerezzen megfelelő teológiai fokozatot, és vállalja el a filozófia tanszék vezetését.1934. július 2-3-án a római Athenaeum Antonium által részemre előírt anyagból, a nevezett ferences egyetem rendi tanárai előtt, az univerzális filozófiából levizsgáztam s a rendi jog értelmében, Lector Provinciális lettem.”1 A közvetkező időben bölcselet történtet, szociológiát és erkölcstörténetet adott elő. Nem volt szobatudós, elítélte korának eszmeáramlatait: a nemzeti szocializmus rosenbergi világnézetét, de még inkább a kommunizmus keresztényellenességét. A plébániai életben is igyekszik részt venni. Lelkigyakorlatokat tart a környékbeli plébániákon, előadóesteket szervez, bekapcsolódik az jászberényi elit életébe. Az előadóesteket a templom mögött álló kultúrházban tartották. Ide elhívott országosan ismert személyeket, köztük barátait is.2 Az 1936-os olimpia győztesei közül is többeket megnyert élménybeszámolóra.

1Gépelt kézirat egy el nem készült amerikai magyar lexikonnak, New Brunswick, 1941, Magyar Ferences Könyvtár; Lector Provinciális: nem doktori fokozat, nem licenciátus, de a rendi teológián taníthatott.

2Így 1934. december 9-én: Fekete Pál-Tobler János országgyűlési képviselő és P. Szaléz előadása a „Quadragesimo Anno” pápai enciklikáról; 1935. Február 22-én gróf Széchényi György tartott előadást államtudományi kérdésekről; február 24-én Dr. Riesz Ferenc az OTI főtisztviselője szociológia témakörben tartott előadást; április 13. dr. Mihelics Vid szociológus: A társadalomtudomány alapvető kérdései; November 3-10 szociális előadások…; November 25: Díszünnepély Szent Katalin és Duns Scotus tiszteletére.